Zabbix 4.4. - Neobmedzené možnosti monitoringu

Niektoré z hlavných nových funkcií:

• Zabbix agent novej generácie. Zabbix 4.4 predstavuje nový typ agenta, zabbix_agent2, ktorý ponúka rozširovanie svojich vlastností pripájateľnou architektúrou spolu so širokou škálou nových vlastností a pokročilých monitorovacích funkcií.

• Programovateľná logika na vytváranie a zdieľanie efektívne obojsmerných integrácií s ITSM, výstražnými a oznamovacími systémami tretích strán.

• Štandardy pre šablóny Zabbix. Bol zavedený súbor štandardov a dobre definovaných pokynov pre šablóny. Je nevyhnutné mať spoločný základ pre všetkých tvorcov a správcov šablón, ako aj pre všetkých používateľov Zabbixu.

• Integrovaná vedomostná základňa. Všetky metriky a spúšťače môžu byť zdokumentované, aby poskytovali inžinierom DevOps a NOC aktuálne informácie s cieľom urýchliť analýzu a vyriešiť problém.

• Nasadenia cloudu jedným kliknutím. Zabbix môže byť ľahko nasaditeľný ako už pripravený kontajner alebo "image" pre rôznych poskytovateľov cloudu: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, Docker.

Zdroje:


O spoločnosti Zabbix

Spoločnosť Zabbix SIA bola založená v roku 2005 a je globálnou spoločnosťou zaoberajúcou sa vývojom softvéru s pobočkami v Európe, Spojených štátoch, Japonsku a Rusku a jediným vývojárom spoločnosti Zabbix.

Spoločnosť Zabbix SIA, ktorá má viac ako 150 partnerov z celého sveta, má veľké portfólio zákazníkov z rôznych priemyselných odvetví vrátane telekomunikačných, finančných, maloobchodných, vzdelávacích, zdravotníckych a vládnych agentúr, pričom mnohí z nich sú uvedení na zozname Fortune 500.